Schrift met tekst van een lezing in 1941 over de kerkgeschiedenis van Metslawier en Niawier.

De schenking is gedaan door familie van de schrijver van de inhoud van het schrift, Jacob Reiding. De lezing, op 30 oktober 1941, werd gegeven door ds. E.F. Westra, die in de periode 1940-1944 predikant was te Metslawier en Niawier.

In de inleiding wordt de geschiedenis van de kerkelijke gemeente vergeleken met een boek, dat voortdurend dikker en omvangrijker wordt, maar dat de inhoud van dat boek dat eerder geschreven is, steeds onbekender wordt. De herinnering gaat niet zo ver terug. Ds. Westra geeft aan dat, naast herinnering, nog een ander middel is om er achter te komen wat er in het verleden gebeurd is: dat is ‘ons archief’. Hij beschrijft hoe hij als predikant het archief kreeg overgedragen en zich al ordenend en bladerend realiseert dat het ‘de moeite waard is om die oude dingen weer eens op te halen’. De opgedane kennis daarbij wil hij delen om daarbij tegelijkertijd ‘zoo nu en dan de vraag te stellen, wat dat grijze verleden ons nu te zeggen heeft opdat wij … daarmee ons voordeel kunnen doen’. En dat doet ds. Westra in 53 schoolschriftpagina’s!

Het schrift wordt toegevoegd aan het archief van de NH Gemeente Metslawier/Niawier

 

Inloggen