Bouwdossiers

OPVRAGEN BOUWDOSSIERS EN OF  BOUWTEKENINGEN

Het Streekargyf heeft een voor de aangesloten (voormalige) gemeenten een uitgebreide collectie bouwdossiers. Voor alle gemeenten geldt min of meer dat de bouwvergunningen zo vanaf 1920 bewaard zijn gebleven en vrij goed toegankelijk zijn.

De bouwvergunningen en daarmee de bouwtekeningen van de voormalige gemeente Dongeradeel (daar behoren ook de bouwvergunningen bij van de voormalige gemeenten Dokkum, Oostdongeradeel en Westdongeradeel) zijn gedigitaliseerd. U kunt deze bouwtekeningen fysiek opvragen en inzien tijdens de openingstijden van het Streekarchief. Daarbij kunt u aangeven om welke bouwvergunningen het gaat en welke tekeningen u graag toegestuurd wilt hebben. Deze worden u dan in het kader van de A.V.G. geanonimiseerd toegezonden.

De digitale tekeningen zijn ook in geprinte vorm verkrijgbaar.

U dient er rekening mee te houden dat voor het opvragen en toesturen van de bouwtekeningen een legesbedrag in rekening wordt gebracht (13,50 euro). Omdat niet alle bouwvergunningen (nog) aan een huidig adres te koppelen zijn, dient er soms door de medewerkers een historisch onderzoek te worden verricht, die zoektijd kan u in rekening worden gebracht (13,95 per kwartier onderzoek). U kunt van tevoren een maximumbedrag hierover afspreken.

De bouwvergunningen van de overige gemeenten zijn nog niet digitaal beschikbaar. Die van de gemeenten Kollumerland en Dantumadiel bevinden zich nog in de archiefkluis van de beide gemeenten. U kunt hiervoor een informatieverzoek doen bij de gemeente Noardeast-Fryslân, afdeling Ynformaasjefoarsjenning. Sinds 1 maart 2020 zijn de archieven van de voormalige gemeente Ferwerderadiel ook bij het Streekargyf in Dokkum ondergebracht.

 

Inloggen