Studiezaalbezoek

In de studiezaal kunt u archiefstukken inzien die nog niet digitaal beschikbaar zijn. Op de studiezaal is een medewerker aanwezig om u te assisteren bij uw onderzoek.

Op de studiezaal gelden een aantal huisregels, klik hier voor het reglement: Bezoekersreglement.pdf

Openingstijden studiezaal
Maandag 13.30-17.00, dinsdag t/m vrijdag 9:30 – 17:00

Bezoekadres
Streekargyf Noardeast-Fryslân
Brokmui 62
9101 EZ  Dokkum

Voorzieningen

Het Streekargyf en Bibliotheek Dokkum zijn gehuisvest in één gebouw en hebben gezamenlijk en apart publieke voorzieningen. De studiezaal van het Streekargyf maakt onderdeel uit van de gezamenlijke publieke voorzieningen. Daarin is ook een leeshoek met automaat voor koffie e.d.

bibliotheek

In de studiezaal is een kleine handbibliotheek aanwezig met de aanwezige genealogische publicaties en historische documentatie. Boeken over de geschiedenis van Noardeast-Fryslân of delen daarvan staan in open opstelling in een ruimte, genaamd Historisch Informatiecentrum, naast de studiezaal. Het aanwezige vindt u ook via onze bibliotheekcatalogus. Boeken en kranten uit het depot kunt u alleen op de studiezaal aanvragen.

Online onderzoek

Archieven

Op de studiezaal staat een computer tot uw beschikking voor onderzoek. Hierop vindt u de toegangen op onze archieven (zowel inventarissen als indices), de bibliotheek en beeldcollecties. Veel van deze toegangen kunt u ook vanaf huis raadplegen.

Collectie Beeld & Geluid

Delen van de beeldcollecties, waarop auteursrecht berust, zijn alleen op de computers in de studiezaal in te zien.

Bouwtekeningen en -vergunningen

Op onze studiezaal kunt u de bouwvergunningen van de (voormalige) gemeenten, deels digitaal door tussenkomst van de studiezaalmedewerker, inzien. Deze zijn niet vanuit huis te raadplegen. Voor het inzien van bouwvergunningen in onze studiezaal van de voormalige gemeente Dokkum, Oostdongeradeel en Westdongeradeel hoeft u geen afspraak te maken. Voor inzien van bouwvergunningen van de gemeente Dantumadiel en de voormalige gemeenten Ferwerderadiel en Kollumerland c.a is het vooraf informeren naar de aanwezigheid en mogelijkheden (nog) noodzakelijk.

Raadplegen originelen

Originele archiefstukken, die (nog) niet gedigitaliseerd zijn, kunt u aanvragen via onze website. Hiervoor moet u zich de eerste keer registreren, dat kan via deze link: Registreren aanvragen archiefstukken. U kunt stukken aanvragen tot een half uur voor sluitingstijd. Indien u voorafgaand uw bezoek archiefstukken aanvraagt, bespaart u daarmee tijd: uw stukken liggen voor u klaar bij binnenkomst.

Let op: veel informatie op de computers op onze studiezaal is ook vanuit thuis in te zien. Archiefstukken die gescand zijn, kunnen niet worden aangevraagd.

Omgang met originele documenten

Archiefstukken zijn uniek en onvervangbaar. Voor het hanteren en raadplegen van de archiefstukken gelden de volgende regels:

  • Archiefstukken niet gebruiken als ondergrond bij het maken van aantekeningen en niet overtrekken
  • Geen stukken lezen met een pen of potlood in de hand
  • Documenten alleen aanraken met droge, schone handen
  • De volgorde van archiefstukken in een omslag niet wijzigen
  • Archiefstukken alleen raadplegen in de studiezaal
  • Archief- en collectiestukken die digitaal beschikbaar zijn, worden niet ter inzage gegeven
  • Instructies van de archiefmedewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Van de meeste archiefstukken mag u zelf foto’s maken, u kunt ook tegen betaling fotokopieën of scans laten maken.

Openbaar of niet

In principe zijn onze archieven en collecties openbaar. In sommige gevallen zijn er beperkingen op de openbaarheid, bijvoorbeeld wanneer een archief privacygevoelige informatie over nog levende personen bevat. In dat geval heeft u toestemming van de bewaargever nodig om de stukken in zien. Deze toestemming moet u zelf aanvragen.

 

Inloggen