Onderzoek op verzoek

Bent u op zoek naar iets in onze archieven, maar weet u niet hoe u een archiefonderzoek moet aanpakken? Met hulp van de archiefmedewerker op de studiezaal kan heel veel zelf gedaan worden. En zelf onderzoek doen is gratis. Heeft u een speciale vraag maar bent u zelf niet in de gelegenheid om naar het Streekargyf te komen?

Dan kunnen wij voor u onderzoek doen. Op basis van uw vraag gaan wij in onze archieven en collecties op zoek naar de juiste informatie. Hiervoor brengen wij de gemaakte arbeidskosten in rekening. Natuurlijk kunt u zelf een maximum stellen aan het bedrag dat u aan het onderzoek wilt uitgeven. Het onderzoek zal niet langer dan noodzakelijk duren.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact met ons op via streekargyf@noardeast-fryslan.nl of telefonisch via 0519-222853

Tarieven onderzoek op verzoek

voor het doen van nasporingen in het gemeentearchief, per kwartier of gedeelte daarvan: € 19,50

voor het vervaardigen van uittreksels of afschriften ook in digitale vorm van archiefstukken, per kwartier of gedeelte daarvan: € 13,75

Inloggen