Open Data

Een groeiend deel van de informatie in onze collectie is digitaal beschikbaar en/of digitaal doorzoekbaar via onze website maar ook via andere kanalen.

Op de website AlleFriezen worden alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) in Fryslân digitaal beschikbaar gesteld. Voor deze regio zijn dat specifiek de gemeenten Ameland, Schiermonnikoog, Dantumadiel en de voormalige gemeenten Dokkum, Oostdongeradeel, Westdongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Van de laatste gemeente zijn  op die website ook de bevolkingsregisters beschikbaar. Het downloaden van een akte is gratis. De genealogische data kun je harvesten via de opendata-pagina van Picturae, zowel als afzonderlijke xml per dataset als machinaal via OAI-PMH.

Het streven is om de datasets die ten grondslag liggen aan de overige indexen en doorzoekbaar via deze website ook op deze site beschikbaar te stellen als open data.

Inloggen