Bibliotheek

Het Streekargyf beheert een omvangrijke collectie publicaties over diverse cultuurhistorische onderwerpen. In een ruimte genaamd Historisch Informatiecentrum  naast de studiezaal van het Streekargyf is een vrij toegankelijke collectie met publicaties over diverse cultuurhistorische onderwerpen over en uit de geschiedenis van de regio aanwezig. De publicaties in de open opstelling – gerangschikt op onderwerp – zijn naslagwerken en niet uitleenbaar – zijn afkomstig uit drie collecties:

  • De collectie Dongeradeel van de Bibliotheek Dokkum
  • De bibliotheekcollectie van het Streekargyf Noardeast-Fryslân
  • De voormalige stadsbibliotheek van Dokkum (Collectie Van Tuinen)

Alle publicaties zijn integraal toegankelijk via de knop ‘uitgebreid zoeken’. In de studiezaal van het Streekargyf kunnen publicaties uit de collecties aangevraagd worden die niet in de open opstelling zijn opgenomen. Hetzelfde geldt voor de leggers van het Nieuwsblad voor Noordoost-Friesland (en voorgangers als Nieuwe Dockumer Courant)

Daarnaast zijn vanuit de voormalige gemeenten Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. collecties publicaties over cultuurhistorische onderwerpen beschikbaar. En datzelfde geldt voor de gemeenten Dantumadiel, Ameland en Schiermonnikoog.

Inloggen