Lezingen en tentoonstellingen

75 JAAR BEVRIJDING

Tentoonstelling en lezingen

In 2020 wordt gevierd dat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetting. Van 15 april tot 30 mei is er in de studiezaal van het Streekargyf en de publieksruimte van de bibliotheek Dokkum, een tentoonstelling over de tweede wereldoorlog en meer specifiek de bevrijding. Er zullen verschillende boeken, documenten en foto’s worden getoond en films worden vertoond en bovendien kan de bevolking items voor de tentoonstelling aandragen met daaraan verbonden hun persoonlijke verhaal.

De tentoonstelling wordt op woensdag 15 april geopend met medewerking van voertuigen van Keep them rolling

In hetzelfde kader zullen er in de bibliotheken een aantal lezingen worden georganiseerd met als onderwerp De tweede wereldoorlog en de bevrijding.

Op donderdag 16 april zal Peter van der Meij uit Dokkum een lezing houden in de Dokkumer bibliotheek over burgemeester Albert Jonker van Dokkum en de moeilijke positie van een burgemeester in oorlogstijd

Op donderdag 23 april is er in de bibliotheek Dokkum een lezing van de heer Reinder Tolsma uit Oosternijkerk over het boek dat hij samen met Doede Douma heeft samengesteld Oorlogsvluchtelingen in Oostdongeradeel.

Op donderdag 30 april houdt dr. Oebele Vries uit Westergeest in de bibliotheek van Buitenpost een lezing over strafkamp Schwarzer Weg yn Wilhelmshaven

Inloggen