Archieven

Streekargyf Noardeast-Fryslân bewaart de archieven van de gemeenten Noardeast-Fryslân en beheert ter plaatse de archieven van de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog.

De gemeente Noardeast-Fryslân is gevormd per 1-1-2019 uit de gemeenten Dongeradeel (in 1983 gevormd uit de gemeenten Dokkum, Oostdongeradeel en Westdongeradeel), Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland.

Een overzicht van de archieven vindt u via ‘uitgebreid zoeken’ op deze website. Dit archievenoverzicht toont alle archieven in een systematische volgorde en van hieruit kunt u ook de inhoud door middel van de beschrijvingen van de archiefbestanddelen raadplegen.

De bewaarde archieven zijn zowel afkomstig van de overheid zelf als van particulieren (families of personen) en organisaties (bijv. verenigingen, bedrijven, scholen en kerken) uit deze gemeenten. In de archieven vindt u zeer uitlopende informatie, zoals verslagen van raadsvergaderingen, inschrijvingen van inwoners in bevolkingsregisters, bouwvergunningen ofwel archiefstukken over de uitvoering van gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden. En voor de archieven van particulieren en organisaties geldt ook dat de inhoud van die archieven de positie, taak of doelstelling daarvan weerspiegelen.

De archieven zijn toegankelijk middels een toegang: een plaatsingslijst of inventaris met beschrijvingen van de dossiers en stukken, al dan niet geordend op onderwerp. Deze toegangen kunt u raadplegen via ‘uitgebreid zoeken’ op deze website. Gescande archiefstukken kunt u meteen raadplegen op deze website, nog niet gedigitaliseerde stukken kunt u raadplegen in onze studiezaal.

In de toegangen vindt u alleen beschrijvingen van de archiefstukken. Sommige archiefstukken zijn daarnaast voorzien van een nadere toegang: een index op namen, adressen of trefwoorden. Dit geldt bijvoorbeeld voor bevolkingsregisters of belastingkohieren van vóór 1811. U kunt zoeken in deze index via de ‘uitgebreid zoeken’ functie op deze website en vervolgens zoeken in Akten/Registers (hierin worden alle namen per akte of inschrijving getoond) of in Personen Akten/Registers (hierin worden alle gezochte personen in een lijst getoond).

Inloggen