Activiteiten 75 jaar Bevrijding

Dit jaar wordt er massaal stilgestaan bij het feit dat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd van de Duitse overheersing.

Naast dat er zeer geregeld verhalen uit de regio zullen worden gepubliceerd onder # 75 jier frij! zullen de Bibliotheek Noordoost-Friesland en Streekargyf Noardeast-Fryslân gezamenlijk activiteiten ontplooien rondom de 14e april (bevrijding van Dokkum) en de 15e april (bevrijding van Noordoost-Friesland).

In de ruimte tussen de bibliotheek en de studiezaal van het Streekargyf wordt een tentoonstelling opgezet over de tweede wereldoorlog. De opening is op woensdag 15 april en zal duren tot 1 juni 2020.
Daarnaast worden er in de periode lezingen over de tweede wereldoorlog georganiseerd met medewerking van Reinder Tolsma uit Oosternijkerk, Oebele Vries uit Westergeest en Peter van der Mei uit Dokkum.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

15 april opening tentoonstelling m.m.v. Keep them Rolling
16 april lezing Peter van der Mei over Albert Jonker, burgemeester in oorlogstijd
23 april lezing Reinder Tolsma over Evacués in Oostongeradeel
30 april lezing Oebele Vries over kamp Schwartzer weg in Wilhelmshafen

Inloggen