Archivaris momenteel niet naar eilanden Ameland en Schiermonnikoog

Door de maatregelen die opgelegd zijn om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, reist gemeentearchivaris Tjeerd Jongsma momenteel ook niet afwisselend op de gebruikelijke donderdag  naar de eilanden Ameland en Schiermonnikoog. Hij is namelijk ook voor deze beide eilanden als gemeetearchivaris aangesteld. Dit is gebeurd op grond van de overeenkomst die gesloten is tussen de gemeente Noardeast-Fryslân en de beide Waddeneilanden. Voor de samenvoeging tot de nieuwe gemeente maakten de beide eilanden deel uit van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Noordoost-Friesland. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de heer Jongsma: 0519 -222853 /streekargyf@noardeast-fryslan.nl.

Inloggen