CORONA-VIRUS SCHRIJFT GESCHIEDENIS

We leven in bijzondere tijden. Wie had ruim een maand geleden kunnen voorzien dat bijna ons volledige openbare leven stil gelegd zou worden door een tot dan toe onbekend virus? Door maatregelen om verspreiding van dat levensbedreigende virus zoveel als mogelijk te voorkomen. Los van het menselijk leed (zowel materieel als immaterieel) en de maatschappelijke ontwrichting zijn het ook historische dagen.
Streekargyf Noardeast-Fryslân wil daarom in samenwerking met andere archiefinstellingen, een Corona-archief opbouwen. De maatregelen die van gemeentewege worden genomen  worden al vastgelegd. Ook berichten op de social media en in de analoge media worden zoveel als mogelijk bewaard.
Wij willen graag een oproep doen aan de bewoners van Noardeast-Fryslân om zoveel mogelijk de berichten, verhalen en materiaal (daarbij gaat het niet om grote voorwerpen) waaruit de gevolgen van corona voor het openbare leven blijken, te verzamelen en aan ons te sturen.
Hierbij valt te denken aan specifieke berichten op social media, briefkaarten, flyers, aanplakbiljetten, tekeningen foto’s en films. Daarbij gaat onze belangstelling met name uit naar het vastleggen van verhalen, zowel gemaakt door volwassenen als kinderen. Voor de meest originele inzendingen ligt er een aardigheidje klaar.

U kunt uw bijdrage sturen naar ons e-mailadres: streekargyf@noardeast-fryslan.nl , via een persoonlijk bericht op onze Facebook-pagina of u kunt bellen met 06 – 37451316 (P. van der Bij).

Van het materiaal gaan wij in de toekomst mogelijk nog een tentoonstelling maken.

Inloggen