Reinder Postma geeft oorlog in Westdongeradeel een gezicht

De presentatie-met-publiek van het nieuwe boek had 4 mei in Ternaard plaats zullen vinden maar kon om de bekende redenen geen doorgang vinden. Het heeft Reinder Postma en zijn vrouw Yvonne te Nijenhuis er niet van weerhouden om dit vijfde deel van hun reeks boeken over de oorlog in Noord-oost Friesland aan te bieden: De oorlog een gezicht gegeven – Westdongeradeel in de periode ’40 – ’45. De presentatie van het pas verschenen boek gebeurt nu via een nieuwe website: www.post-huis.nl . Daar kunt u niet alleen vinden hoe u het boek kunt bemachtigen en maar staan ook diverse oorlogsverhalen op die eerder in de boeken van het echtpaar aan bod zijn gekomen. Boeken over Dantumadiel en Ferwerderadiel zijn nog in voorbereiding.

Inloggen